Blog  »  Datagedreven content

Wat zijn de populairste regionale omroepen op social media?

Regionale Omroepen Nederland

Het is tijd om de provincie in te duiken. In dit artikel zet ik op een rijtje wat de populairste regionale omroepen van ons kikkerlandje zijn op social media.

Twaalf provincies, dertien omroepen

Hoewel we in Nederland twaalf provincies kennen, zijn er dertien regionale omroepen. Het zuidwestelijke deel van Zuid-Holland wordt bediend door Rijnmond, terwijl Omroep West de rest van de provincie voor zijn rekening neemt.

Voor dit artikel heb ik nog overwogen om de Amsterdamse omroep AT5 mee te nemen, maar ondanks de populariteit van AT5 is het een lokale omroep en geen regionale omroep. Overigens zou AT5 met meer dan een miljoen volgers en abonnees op alle social media op plek twee staan ten opzichte van de regionale omroepen. Vooral de bijna 600 duizend volgers op X (voorheen Twitter) is indrukwekkend!

Welke regionale omroepen hebben de meeste volgers?

Als ik de volgers en abonnees van alle gangbare social media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube en X) bij elkaar optel dan is Omroep Brabant met afstand de grootste regionale omroep van ons land. RTV Oost vertegenwoordigt Overijssel op de tweede plek, met iets meer dan de helft van de volgers van de Brabantse omroep. Omroep Brabant heeft overigens op elk individueel platform ook de meeste volgers en views.

Uiteraard zit er veel overlap tussen de fans op de verschillende platformen, maar aangezien we hier soortgelijke mediabedrijven vergelijken, geeft het wel een goed beeld.

 1. Omroep Brabant – 1.134.273
 2. RTV Oost – 660.681
 3. Omroep Gelderland – 611.589
 4. NH – 577.718
 5. Rijnmond – 532.245
 6. Omroep West – 461.359
 7. RTV Noord – 450.647
 8. L1 – 446.915
 9. Omrop Fryslân – 389.499
 10. RTV Drenthe – 351.453
 11. RTV Utrecht – 303.980
 12. Omroep Zeeland – 196.452
 13. Omroep Flevoland – 159.631

Populariteit regionale omroepen afgezet tegen het aantal inwoners

Er is wel een ander probleem met bovenstaande lijst, en dat is dat de regio’s flink verschillen in inwoneraantal. Zeeland is met bijna 400 duizend inwoners de kleinste provincie, terwijl in Noord-Holland bijna drie miljoen mensen wonen. Om een betere vergelijking te kunnen maken heb ik hieronder de volgersaantallen gedeeld door het aantal inwoners in de betreffende provincie. Rijnmond en Omroep West heb ik gecombineerd om een beter beeld te kunnen vormen van Zuid-Holland.

 1. Groningen – 0,76
 2. Drenthe – 0,70
 3. Friesland – 0,59
 4. Noord-Holland – 0,56
 5. Overijssel – 0,56
 6. Zeeland – 0,50
 7. Noord-Brabant – 0,43
 8. Limburg – 0,40
 9. Flevoland – 0,36
 10. Gelderland – 0,29
 11. Zuid-Holland – 0,26
 12. Utrecht – 0,22

Wat zegt het getal in bovenstaande opsomming? Het is een geïndexeerd getal dat iets zegt over de binding van inwoners van een provincie met de regionale omroep. Omdat mensen op verschillende platformen hun regionale omroep kunnen volgen, betekent het dus niet dat 76% van de Groningers de omroep volgt.

Op basis van bovenstaande lijst is de conclusie dat Groningers en Drenten de meest binding met hun regionale omroep hebben. Terwijl dit in Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland juist een stuk lager is.

Facebook

Op Facebook zijn Omroep Brabant (351 duizend volgers), Omroep Gelderland (248 duizend) en NH (Noord-Holland – 248 duizend) de grootste regionale omroepen. Terwijl Omroep Zeeland (86 duizend) en Omroep Flevoland (67 duizend) ver onderaan hangen.

Het wordt echter interessant als we het aantal volgers delen door het inwoneraantal van de provincie. Hieruit blijkt dat in de Noordelijke drie provincies ongeveer 1 op de 3 inwoners de regionale omroep volgt. In Friesland ligt dit op 35%, Groningen 30% en Drenthe 29%. In de provincies met de grootste steden ligt het percentage juist heel laag met 8% (in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht).

 1. Omroep Brabant – 351.000 volgers (index: 13%)
 2. Omroep Gelderland – 248.000 volgers (index: 12%)
 3. NH – 248.000 volgers (index: 8%)
 4. Omrop Fryslân – 229.000 volgers (index: 35%)
 5. RTV Oost – 200.000 volgers (index: 17%)
 6. Omroep West – 184.000 volgers (index: 5%)
 7. RTV Noord – 177.000 volgers (index: 30%)
 8. L1 – 150.000 volgers (index: 13%)
 9. RTV Drenthe – 148.000 volgers (index: 29%)
 10. Rijnmond – 130.000 volgers (index: 3%)
 11. RTV Utrecht – 115.000 volgers (index: 8%)
 12. Omroep Zeeland – 86.000 volgers (index: 22%)
 13. Omroep Flevoland – 67.000 volgers (index: 15%)

Instagram

Waar regionale omroepen op Facebook bemiddeld 180 duizend volgers hebben, daar ligt het aantal op Instagram met 68 duizend een stukje lager. Op basis van absolute aantallen is de top drie onveranderd en beide keren staat Omrop Fryslân op de vierde plek.

In de onderste regionen staan dezelfde omroepen dan bij Facebook, maar in een andere volgorde: Omroep Zeeland op 10 met 41 duizend volgers, RTV Utrecht op 12 met 40 duizend, en Omroep Flevoland met 22 duizend volgers op plek dertien. Omroep West staat op plek 11 met 41 duizend volgers. Dat is opvallend, want deze Zuid-Hollandse omroep staat bij Facebook juist op plek zes.

 1. Omroep Brabant – 192.711 volgers (index: 7%)
 2. Omroep Gelderland – 110.065 volgers (index: 5%)
 3. NH – 73.377 volgers (index: 2%)
 4. Omrop Fryslân – 70.643 volgers (index: 11%)
 5. RTV Noord – 70.204 volgers (index: 12%)
 6. Rijnmond – 67.672 volgers (index: 2%)
 7. RTV Oost – 58.591 volgers (index: 5%)
 8. L1 – 48.338 volgers (index: 4%)
 9. RTV Drenthe – 42.815 volgers (index: 9%)
 10. Omroep Zeeland – 41.262 volgers (index: 11%)
 11. Omroep West – 40.755 volgers (index: 1%)
 12. RTV Utrecht – 40.433 volgers (index: 3%)
 13. Omroep Flevoland – 22.450 volgers (index: 5%)

Gecorrigeerd op basis van inwoneraantal staat het Groningse RTV Noord bovenaan met een verhouding van 12 procent. Friezen en Zeeuwen staan gedeeld tweede (11 procent), terwijl Drenthe met 9 procent op plek vier staat. Onderaan staan ook bij Instagram de omroepen uit Utrecht, Noord- en Zuid-Holland (2-3 procent).

X (voorheen Twitter)

Op X is de verdeling toch wat anders dan op Facebook en Instagram. Uiteraard staat Omroep Brabant bovenaan (241 duizend volgers), maar het scheelt slechts 3 duizend volgers met RTV Oost. Rijnmond maakt de top 3 compleet met 213 duizend volgers). Omroep Zeeland en Omroep Flevoland staan ook hier in de onderste regionen, maar ook wel opvallend dat Friezen Omrop Fryslân op dit platform juist wat links laten liggen. Met 29 duizend volgers staat de Friese omroep op plek twaalf.

Gecombineerd met inwonersaantallen blijkt ook op dit platform dat Groningers erg betrokken zijn bij hun regionale omroep (24%). Inwoners uit Overijssel en Drenthe delen met 20 procent de tweede plek. Flevoland, Gelderland en Noord-Holland scoren met 6% laag, maar Omrop Fryslân zit daar met 4 procent zelfs nog onder.

 1. Omroep Brabant – 241.062 volgers (index: 9%)
 2. RTV Oost – 238.190 volgers (index: 20%)
 3. Rijnmond – 212.873 volgers (index: 6%)
 4. NH – 165.741 volgers (index: 6%)
 5. Omroep West – 153.324 volgers (index: 4%)
 6. RTV Noord – 140.543 volgers (index: 24%)
 7. Omroep Gelderland – 127.724 volgers (index: 6%)
 8. RTV Utrecht – 110.947 volgers (index: 8%)
 9. RTV Drenthe – 100.338 volgers (index: 20%)
 10. L1 – 95.877 volgers (index: 8%)
 11. Omroep Zeeland – 49.525 volgers (index: 13%)
 12. Omrop Fryslân – 29.056 volgers (index: 4%)
 13. Omroep Flevoland – 28.900 volgers (index: 6%)

TikTok

Hoewel TikTok inmiddels enkele jaren meegaat, heeft nog niet elke regionale omroep een achterban opgebouwd die vergelijkbaar is met de achterban op de andere social platformen. Gemiddeld zitten de regionale omroepen op TikTok op 31 duizend volgers. Met 3.000 volgers is Omroep Flevoland de kleinste omroep op het platform (met 91 video’s ook de minste uploads overigens). RTV Utrecht is opvallend genoeg helemaal nog niet vindbaar op TikTok.

Omroep Brabant (915 uploads) en Omrop Fryslân (747 uploads) voelen zich het meest thuis op TikTok. De Brabanders zijn met 146 duizend volgers ook hier met afstand de grootste regionale omroep, gevolgd door RTV Oost (60 duizend) en L1 (34 duizend). Laatstgenoemde is opvallend, juist omdat ze op Facebook, Instagram en X behoren bij de kleinere omroepen, maar juist op TikTok en YouTube erg goed presteren.

 1. Omroep Brabant – 146.500 volgers (index: 6%)
 2. RTV Oost – 59.900 volgers (index: 5%)
 3. L1 – 33.700 volgers (index: 3%)
 4. Omrop Fryslân – 29.100 volgers (index: 4%)
 5. Omroep Gelderland – 25.800 volgers (index: 1%)
 6. Rijnmond – 24.600 volgers (index: 1%)
 7. NH – 16.800 volgers (index: 1%)
 8. RTV Noord – 12.800 volgers (index: 2%)
 9. RTV Drenthe – 11.900 volgers (index: 2%)
 10. Omroep Zeeland – 7.165 volgers (index: 2%)
 11. Omroep West – 4.280 volgers (index: 0%)
 12. Omroep Flevoland – 3.081 volgers (index: 1%)
 13. Omroep Flevoland – 28.900 volgers (index: 6%)

Als je de volgers en inwonersaantallen combineert voor TikTok liggen de aantallen dicht bij elkaar (1 tot 6 procent). Omroep Brabant scoort relatief gezien op TikTok het beste met 6 procent, gevolgd door RTV Oost (5 procent) en Omrop Fryslân (4 procent). In Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland ligt dit percentage juist het laagste.

YouTube

Ten slotte YouTube wat voor omroepen soms wat ingewikkeld ligt. Vooral landelijke omroepen zijn aan regels gebonden qua wat ze uploaden naar het Amerikaanse video-platform. Bij de regionale omroepen overigens geen gebrek aan uploads: Omroep Brabant en Rijnmond hebben beide meer dan 50 duizend video’s geüpload. L1 staat met een kleine 6.000 video’s op de laatste plek.

Op basis van abonnees staat Omroep Brabant met 203 duizend abonnees fors bovenaan. Maar ook L1, RTV Oost en Omroep Gelderland horen bij de club met meer dan 100.000 abonnees (goed voor een zilveren play button). Met 97 duizend abonnees is het voor Rijnmond een kwestie van tijd.

Omroep Zeeland is met 12,5 duizend abonnees veruit de kleinste regionale omroep op YouTube. Omrop Fryslân staat twaalfde met 32 duizend abonnees, terwijl RTV Utrecht en Omroep Flevoland rond de 38 duizend abonnees zitten.

Afgezet ten opzichte van het aantal inwoners in de provincie scoort L1 met 11 procent het beste, gevolgd door RTV Drenthe (10 procent). NH, RTV Utrecht en Omroep Zeeland scoren relatief gezien juist het laagst qua abonnees (2-3%).

 1. Omroep Brabant – 203.000 volgers (index: 8%)
 2. L1 – 119.000 volgers (index: 11%)
 3. RTV Oost – 104.000 volgers (index: 9%)
 4. Omroep Gelderland – 100.000 volgers (index: 5%)
 5. Rijnmond – 97.100 volgers (index: 3%)
 6. Omroep West – 79.000 volgers (index: 2%)
 7. NH – 73.800 volgers (index: 2%)
 8. RTV Noord – 50.100 volgers (index: 8%)
 9. RTV Drenthe – 48.400 volgers (index: 10%)
 10. Omroep Flevoland – 38.200 volgers (index: 9%)
 11. RTV Utrecht – 37.600 volgers (index: 3%)
 12. Omrop Fryslân – 31.700 volgers (index: 5%)
 13. Omroep Zeeland – 12.500 volgers (index: 3%)

Abonnee-aantallen zeggen niet alles op YouTube, dus laten we ook vooral naar het aantal views kijken. De meeste regionale omroepen staan rond dezelfde plek dan bij de abonnees, maar er zijn twee echte afwijkers. Rijnmond staat qua abonnees op plek vijf, maar met 175 miljoen views staan ze qua weergaven juist tweede. L1 staat qua abonnees op twee, maar qua views slechts op plek negen (mogelijk dat ze video’s met hoge views hebben verwijderd of op privé hebben gezet).

 1. Omroep Brabant – 399,6 miljoen views
 2. Rijnmond – 175,2 miljoen views
 3. Omroep Gelderland – 174,3 miljoen views
 4. RTV Oost – 163,2 miljoen views
 5. Omroep West – 127,5 miljoen views
 6. NH – 100,1 miljoen views
 7. RTV Noord – 92,9 miljoen views
 8. RTV Drenthe – 82,1 miljoen views
 9. L1 – 68,5 miljoen views
 10. RTV Utrecht – 68,1 miljoen views
 11. Omrop Fryslân – 43,5 miljoen views
 12. Omroep Flevoland – 35,6 miljoen views
 13. Omroep Zeeland – 14,5 miljoen views

Meer over social media

Mogelijk vind je deze artikelen over social media ook interessant: