Blog  »  Datagedreven content

Analyse: de ideale lengte van een YouTube Short

YouTube Shorts

YouTube Shorts bestaat in juli alweer drie jaar en ik denk dat niemand bij YouTube had verwacht dat het zo’n groot succes zou worden. Shorts hebben een nieuwe kijkervaring toegevoegd aan het platform en het heeft ervoor gezorgd dat vele nieuwe creators met verticale video’s een enorme achterban aan zich hebben gebonden. Als je Shorts maakt (of het plan ervoor hebt) heb je je vast wel eens afgevraagd wat nou de ideale lengte is voor een Short. In dit artikel ga ik op zoek naar de ideale lengte door het analyseren van tienduizenden video’s.

Hoewel YouTube Shorts in het beginsel lijken op Instagram Reels en TikTok-video’s is er een belangrijk verschil. Een YouTube Short mag maar maximaal 60 seconden duren (voor de zekerheid zou ik zelfs maximaal 58 seconden aan houden). Hierdoor kun je niet klakkeloos video’s die je op andere platformen hebt geplaatst ook op Shorts plaatsen.

Wat is de ideale lengte van een YouTube Short-video?

Als er Nederlands wordt gesproken in je video, dan kun je op basis van onderstaande analyse het beste gaan voor een Short van ongeveer dertig seconden. Toch is er op de vraag “wat is de ideale lengte voor een YouTube Short” geen eenduidig antwoord. Het maakt namelijk nogal uit of je een sketch, een dans, muziek, een sportmoment of infotainment plaatst. De ideale videolengte is geen getal, maar is afhankelijk van de ingrediënten van je video.

Belangrijk is in ieder geval dat je iemands aandacht in de eerste twee seconden van de video weet te pakken. Daarnaast moet een video kijkers belonen, door ze bijvoorbeeld iets nieuws te leren, ze te vermaken of ze een goed gevoel te geven. Maak een video niet te complex: kies voor één idee. Kijkers haken af als een video verwarrend is. Sowieso haken kijkers makkelijk af, een kleine cue is al voldoende om door te scrollen. Let maar eens op je retentiecurve als er midden in je video wordt gelachen of als iemand halverwege zijn verhaal een conclusie lijkt te geven.

Als ik kijk naar Shorts die geüpload zijn in België en Nederland, dan worden er opvallend veel Shorts geüpload van 15 tot 20 seconden.  Hoe langer de video, des te minder Shorts lijkt het wel, behalve als je kijkt naar Shorts langer dan 55 seconden. Dat laatste heeft er vooral mee te maken dat makers langere TikToks of Instagram Reels ook uploaden naar YouTube Shorts, alleen wordt de video dan afgekapt op 60 seconden. Bij Nederlandstalige content lijkt 30 seconden de sweet spot.

Zijn kortere Shorts de beste optie?

In mijn analyse van 36.156 Shorts uit Nederland en België (met meer dan 10.000 weergaven) zijn op basis van videolengte eigenlijk drie categorieën te zien: korte Shorts (maximaal 15 seconden), Shorts van rond de 30 seconden of ‘lange’ Shorts (55 seconden of langer).

In mijn analyse van alle YouTube Trending-video’s in 2023 is te zien dat het Trending-algoritme een voorkeur gaf aan lange Shorts, maar deze voorkeur lijkt niet te gelden voor het reguliere algoritme. In de grafiek hieronder zie je het aantal Shorts (met meer dan 10.000 weergaven) op basis van de video-lengte (met een interval van 5 seconden):

YouTube Shorts aantallen

Om het succes van Shorts te meten heb ik overigens gekozen voor het totale aantal views op een video. Hoewel die statistiek zeker relevant is, geeft het niet het volledige beeld. Kortere video’s pakken gemakkelijker meer views omdat video’s afspelen in een loopje. Hierdoor kijk je bij een leuke video al snel een video meer dan één keer. Voor de volledigheid zou je ook nog moeten kijken naar de kijktijd (alleen is die informatie niet openbaar).

In onderstaande grafiek zie je dat het aantal gemiddelde views hoger ligt bij video’s rond de 10 en 30 seconden of als ze langer zijn dan 55 seconden. Dit zijn dan ook mooie lengtes om je op te richten.

Views voor Shorts

Ik heb voor de gemiddeldes overigens de hoogste en laagste uitschieters (5 procent) uitgesloten, om te voorkomen dat een video met honderden miljoenen views een vertekend beeld geeft. Om nog wat meer inzicht te krijgen in de dataset heb ik hieronder ook nog een grafiek geplot met daarin de mediaan (voor wie het vak statistiek al wat jaartjes geleden is: de mediaan is de middelste waarde wanneer je alle waarden op volgorde zet). Opvallend daarbij is dat de piek bij lange video’s verdwijnt. Korte Shorts (5-15 seconden) en Shorts rond de 30 seconden lijken het beste te presteren.

YouTube Shorts-views mediaan

Hoe zit het met de ideale lengte van Nederlandstalige Shorts?

Als je Nederlandstalige content maakt, is het misschien leerzamer om te kijken naar andere Nederlandstalige kanalen. Ik heb voor mijn analyse voor de ideale lengte van video’s bij Nederlandstalige kanalen alleen gekeken of een kanaal normaal gesproken Nederlandstalige content maakt, niet of er in een Short wordt gesproken en zo ja in het Nederlands.

Wat opvallend is aan onderstaande grafieken (in vergelijking met de grafieken van alle kanalen uit België en Nederland) is dat korte Shorts het een stuk slechter doen. Sterker nog: als je kijkt naar de views per short, dan kun je het beste video’s maken tussen de 25 en 40 seconden. Video’s tot 15 seconden presteren bij Nederlandstalige kanalen namelijk onder gemiddeld.

Short Nederlandstalige kanalen

Views van Nederlandstalige kanalen met Shorts

Celine Dept

Celine Dept haalt 23 miljoen abonnees

Om de cijfers in dit artikel concreter te maken, is het goed om één succesvolle creator uit te lichten: Celine Dept. Celine is een Vlaamse contentmaker die in de afgelopen tien maanden 24 miljoen abonnees haalde op een nieuw YouTube-kanaal. De 24-jarige heeft haar succes te danken aan Shorts. Vorige week schreef ik al een artikel over haar successen, maar het is goed om nog even in te zoomen op de videolengte van haar content.

Celine heeft inmiddels bijna 600 Shorts op haar kanaal geüpload en het is interessant om te zien hoe de verdeling is qua video-lengte. Ze probeert video’s te uploaden van rond de dertig seconden. Tachtig procent van haar video’s heeft een lengte van 20 tot 40 seconden. Overigens nog een opvallende statistiek: Celine Dept haalt gemiddeld 23,2 miljoen views op een Short!

Shorts van Celine Dept

Views van Celine Dept Shorts

Over deze analyse

In de afgelopen jaren heb ik een uitgebreide social media-database opgebouwd met daarin de openbare statistieken van duizenden YouTube-kanalen. Deze informatie heb ik verrijkt zodat ik weet welke kanalen uit Nederland komen en welke video’s ze hebben geüpload.

Voor mijn analyse heb ik gekeken naar alle Nederlandse en Belgische YouTube-kanalen in mijn database en de YouTube Shorts die ze hebben geüpload tussen 1 januari 2023 en 31 januari 2024. Hierbij heb ik alleen Shorts geanalyseerd met meer dan 10.000 weergaven. In totaal gaat het om 36.156 Shorts. Dit zijn lang niet alle Nederlandse Shorts in deze periode, maar de hoeveelheid video’s en kanalen die mee zijn genomen in deze analyse geven een goed beeld van het Shorts-landschap. Mocht je vragen hebben over deze analyse (of ideeën hebben voor een volgende analyse), laat het weten via mijn contact-pagina.

Meer over YouTube

Mogelijk vind je deze artikelen over YouTube ook interessant: